Alt innen brannsikring og opplæring



1490

Brannvernmateriell - Kontroll og service av slokkeutstyr - IK-Branndokumentasjon - Brannøvelser
- Opplæring 
 


Kurs avholdes :

VEDLIKEHOLD AV MANUELT SLOKKEUTSTYR - GRØNN.

Kurs GRØNN avholdes 24. - 25. - 26. Januar  2018.

slokskap_150

Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding.

____________________________________________________________________



 

VARME ARBEIDER

Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider på steder med brannrisiko skal være sertifisert.

Sertifiseringskurs avholdes:

Fredag    12. Januar 2018 ( 0800-1530 ).

Fredag      2. Februar 2018 ( 0800-1530 ).

Pris pr. deltaker er kr. 1.600.- inkl. sertifikat.

Husk også at brannvakter skal være sertifisert.


Husk også å fornye etter 5 år !

 


____________________________________________________________

Bilder098









 1490

BRANNVERNLEDERKURS


Kurs avholdes
ONSDAG 17. JANUAR  2018 
(0830-1530).

Alle virksomheter skal påse at brannsikkerheten er tilfredstillende. Brannansvarlige personer skal ha kunnskaper om lover, regler, intern beredskap, etc. 
Ny " forskrift om brannforebygging " fra 01.01.2016.

Pris kr. 1.600.- pr. deltager inkl. lunsj.

_____________________________________________________

INTERN BRANNVERNOPPLÆRING

Alle ansatte og ledere skal ha nødvendig brannvernopplæring.

2 timers teoretisk og praktisk opplæring ( slokking ).

Avholdes lokalt i bedriften.

Ta kontakt for tilbud !

CO2 slokker

__________________________
SLOKKEUTSTYR


Vi leverer alt av brannslokkingsutstyr:

Håndslokkere ( pulver, skum, CO2, frityrslokker )
Husbrannslanger





 

 thumb_38819_230_0


Brannvernskilt

Alt av skilter : plogskilt - flaggskilt - flatskilt.

Gode priser !!

 Brannskap CGS

Brannskap 

Alle størrelser og materialer.

Gode priser !!
 Bilder 175

 

 Slokkeøvelse

____________________________________________________________________

Åpningstider : Mandag - Fredag 0800-1600.

____________________________________________________________________